begin cold, teksty z marca 2014 roku

1 tekst z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest be­gin cold.

Mogę uda­wać, że się uśmie­cham, że jes­tem szczęśli­wa.. to Ty zde­cydu­jesz czy mi uwie­rzysz. Jeśli uwie­rzyłeś, może to oz­naczać , że jes­tem ge­nialną ak­torką.. al­bo, że tak nap­rawdę nig­dy mnie nie znałeś. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2014, 18:55

begin cold

Zeszyty
  • upadłe. – blis­kie me­mu krwa­wiące­mu ser­cu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

begin cold

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność