begin cold, teksty z września 2013 roku

5 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest be­gin cold.

Cza­sem jed­na biała mar­ga­ret­ka znaczy wiecej niż ty­siące czer­wo­nych róż ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2013, 03:56

Może czas zro­bić re­mont w swoim życiu?, spoj­rzeć na przód, zaufać ludziom i nie żyć prze­kona­niem , że znów ktoś Cie zra­ni.. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 września 2013, 04:40

świat jest pełen złudzeń. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2013, 21:19

Może i miłość jest pełna uczuć i na­miętności jak czer­wo­na róża, może czys­ta i niewin­na jak biała.. ale każda na­wet piękna róża ma kol­ce, tak sa­mo jest z miłością, zos­ta­wia po so­bie ra­ny.. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 września 2013, 08:27

I nag­le, tak nieza­powie­dzianie po­jawia się w twoim życiu ktoś.. Jed­na niepo­zor­na oso­ba, która jest jak bal­sam na sta­re, wciąż krwa­wiące ra­ny. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2013, 04:35

begin cold

Zeszyty
  • upadłe. – blis­kie me­mu krwa­wiące­mu ser­cu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

begin cold

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność