begin cold, teksty z sierpnia 2013 roku

4 teksty z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest be­gin cold.

Two­je życie jest jedną wielką niewiadomą, codzien­nie mu­sisz wal­czyć z sa­mym sobą...◊ .~ N. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2013, 10:13

Zos­ta­wiłeś po so­bie tyl­ko pus­tkę, która z upływem lat tyl­ko sie pogłębia, ale dzięki To­bie wiem, że nie można zbyt szyb­ko an­gażować swo­jego ser­ca. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2013, 01:55

Zaw­sze bądź sobą i nie zważaj na to co za twoimi ple­cami mówią in­ni, ro­bią to bo Ci zaz­droszczą, te­go, że nie ugięłaś sie i nie zmieniłam pod wpływem in­nych, że nie stałaś sie ko­lej­nym cieniem. Jes­teś bar­wnym kwiatem, te­go nie mogą ścier­pieć. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2013, 02:45

Pa­miętam jak mówiłeś, jes­tem, byłem i zaw­sze będę.. a te­raz gdzie jes­teś ?. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 sierpnia 2013, 04:06

begin cold

Zeszyty
  • upadłe. – blis­kie me­mu krwa­wiące­mu ser­cu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

begin cold

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność